Dating carl zeiss lenses

nickie minaj having sex video

Anordning för inkoppling av operationsljus 6 i en ögonundersökningsapparat, exempelvis en spaltlampsapparat, som uppvisar en lampa 1 och en betraktningsapparat 15vilka är svängbara omkring en vertikal axel 3 som gär igenom det öga 14som skall undersökas, vid vilken anordning operationsljuset 6 först ledes i vridningsaxeln 3en första optisk anordning 7 avlänkar operationsljuset 6 nästan vinkelrätt frän vridningsaxeln 3 och en andra optisk anordning 8 avlänkar ljussträlarna 6 nästan parallellt med vridningsaxeln 3 samt en tredje optisk anordning 10 avlänkar ljussträlarna 6 mot ögat 14kännetecknad av att den första optiska anordningen 7 länkar ut de koaxiella ljussträlarna i betraktningsappara-tens 15 svängarm 2 i resp. Anordning enligt patentkravet 1, kännetecknad av att en före den tredje optiska anordningen 10 anordnad sprid-ningsoptik 9 utvidgar de koncentriska ljussträlarna 6 och ett efter den tredje optiska anordningen 10 anordnat fokuseringsobjektiv 13 fokuserar de utvidgade ljussträlarna mot det öga 14 som skall undersökas resp. Anordning enligt patentkravet 2, kännetecknad av att spridningsoptiken 9 bestär av ett element 9' med negativ brytningsförmäga och ett optiskt element 9" med positiv brytningsförmäga. Anordning enligt nägot av patentkravenkänneteck-nad av att den tredje optiska anordningen 10 för inkopp-ling av andra apparaters strälgäng i betraktningsapparatens strälgäng 12 är svängbar ätminstone 90°, företrädesvis °.

hydro hook up ontario
dating sites gwinnett
free sex video lovemaking virgin girls

Virtual Reality technology enables your patient to simply experience the benefit of a certain ZEISS product first-hand while the optician has the full control using an intuitive remote app on an iPad.

boob gif grab nude
junior high girl nude pictures

Account Options Logga in. Ingen åldersgräns. Lägg till på önskelistan. Vill du översätta beskrivningen till Svenska Sverige med Google Översätt?

totally free xxx video dating carl zeiss lenses xxx teen porn xxx dating carl zeiss lenses

Popular Searches

Related Videos

Popular Categories

2019 © aviatik.info. All Rigths Reserved. All models were 0ver 18 y.o.